Tescil

  Yazı Boyutu - 14 +

MÜŞTEREK ALIM SATIM BEYANNAMESİ 

Beyannameler en az 3 adet ve imzalı olmalıdır.

Beyanname şablonu üzerinde değişiklik yapılmaması ve net tutarın (kesintiler çıktıktan sonraki tutar) yazılması önemle rica olunur.

1-) BEYANNAME

2-) ÜRÜN DÖKÜMÜ

Ürün dökümünü Borsa Beyannanesi (excel dosyası) üzerinden doldurabilirsiniz.

3-)Yapılan ilk tescilden sonraki aydan itibaren bir önceki aya ait vergi dairesine yatırılan stopaj vergisi ödendi makbuzu veya mahsup dilekçesi getirilmelidir.(Aksi takdirde tescil işlemi yapılmaz.)

4-) Firmanın kaşesi.

5-) Müstahsil makbuz koçanı

6-) İlk kesilen müstahsil makbuzuyla Borsa tescil tarihi arasında 30 gün süre olmalıdır. (Muhtasar beyannamelirinin vergi dairelerine verilmesi için son gün her ayın 23´ü olduğu unutulmamalı.)Bu süre içerisinde yaptırılan tescillerden net tutar üzerinden binde 2 tescil ücreti tahsil edilir.

Bu süreyi aşan alımlar için ayrı bir döküm yapılmalı ve tescil ücretinin de net tutar üzerinden yüzde 50 geç tescil ücreti alınacak olduğu unutulmamalıdır.

ALIM-SATIM BEYANNAMESİ 
 
Beyannameler en az 3 adet ve imzalı olmalıdır.

Satım Beyannamesi için  tıklayınız...

FATURA onaylarında 

1-) Faturanın aslı ve fotokopisi

2-) Firmanızın kaşesi

3-) Fatura tarihinden ititbaren 30 gün içinde yapılan tescillerde KDV hariç tutar üzerinden binde 2 tescil ücreti tahsil edilir.

Bu süreyi aşan satımlar için ayrı bir döküm yapılmalı ve KDV hariç tutar üzerinden yüzde 50 geç tescil ücreti alınacak olduğu unutulmamalıdır.

İLETİŞİM
0318 224 89 04
ÇAĞRI MERKEZİ
Adres:
Yenidoğan Mahallesi Osman Tiryaki Caddesi 13/3 KIRIKKALE
Faks:
0318 224 89 05