Üye İşlemleri
Geri

Tescil


MÜŞTEREK ALIM SATIM BEYANNAMESİ 

Beyannameler en az 3 adet ve imzalı olmalıdır.

Beyanname şablonu üzerinde değişiklik yapılmaması ve net tutarın (kesintiler çıktıktan sonraki tutar) yazılması önemle rica olunur.

1-) BEYANNAME

2-) ÜRÜN DÖKÜMÜ

Ürün dökümünü Borsa Beyannanesi (excel dosyası) üzerinden doldurabilirsiniz.

3-)Yapılan ilk tescilden sonraki aydan itibaren bir önceki aya ait vergi dairesine yatırılan stopaj vergisi ödendi makbuzu veya mahsup dilekçesi getirilmelidir.(Aksi takdirde tescil işlemi yapılmaz.)

4-) Firmanın kaşesi.

5-) Müstahsil makbuz koçanı

6-) İlk kesilen müstahsil makbuzuyla Borsa tescil tarihi arasında 30 gün süre olmalıdır. (Muhtasar beyannamelirinin vergi dairelerine verilmesi için son gün her ayın 23´ü olduğu unutulmamalı.)Bu süre içerisinde yaptırılan tescillerden net tutar üzerinden binde 2 tescil ücreti tahsil edilir.

Bu süreyi aşan alımlar için ayrı bir döküm yapılmalı ve tescil ücretinin de net tutar üzerinden yüzde 50 geç tescil ücreti alınacak olduğu unutulmamalıdır.

ALIM-SATIM BEYANNAMESİ 
 
Beyannameler en az 3 adet ve imzalı olmalıdır.

Satım Beyannamesi için  tıklayınız...

FATURA onaylarında 

1-) Faturanın aslı ve fotokopisi

2-) Firmanızın kaşesi

3-) Fatura tarihinden ititbaren 30 gün içinde yapılan tescillerde KDV hariç tutar üzerinden binde 2 tescil ücreti tahsil edilir.

Bu süreyi aşan satımlar için ayrı bir döküm yapılmalı ve KDV hariç tutar üzerinden yüzde 50 geç tescil ücreti alınacak olduğu unutulmamalıdır.