TÜRİB


Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş. (Türib) Yatırımcı İşlemleri

Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş.(TÜRİB)'nin; Elektronik Ürün Senetlerinin (ELÜS) güven, serbest rekabet ve istikrar içinde, şeffaf ve kolay bir şekilde işlem görebilmesini teminen, 5174 sayılı “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu”nun 53 üncü maddesi çerçevesinde tanzim edilen 27.02.2017 tarih ve 2017/9986 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile faaliyete geçirilmesine ilişkin çalışmalar son aşamasına gelmiştir.

TÜRİB’in faaliyete geçmesi ile birlikte tüm ELÜS alım satım işlemleri sadece http://www.turib.com.tr adresinde yer alan işlem platformu üzerinden, yatırımcılar tarafından, aracı olmaksızın, doğrudan emir gönderme yoluyla gerçekleştirilecektir.

TÜRİB İşlem Platformu'nun kullanımına başlanması itibariyle, işlemlerin kesintiye uğramaması adına, kayıt için aşağıda yer alan tüm bilgi ve belgelerle birlikte TÜRİB acentesi olan Borsamıza başvurulması gerekmektedir.

Kayıt işlemleri için gerekli dokümanlar ile işleyiş hakkında detaylı bilginin yer aldığı dokümanlar ve linkler aşağıda yer almaktadır. Kayıt dokümanları ve gerekli veriler, Borsamız tarafından TÜRİB’in oluşturduğu internet sitesine yüklenerek elektronik ortamda TÜRİB’e iletilecek ve onay sürecinin ardından tarafınıza SMS ile kullanıcı bilgileriniz gönderilecektir.

 

TÜRİB Yatırımcı Kayıt İşlemleri

Gerçek Kişiler İçin Gerekli Evraklar:
- Gerçek Kişi Müşteri Tanıma Formu (Ek/2 veya vekil tayini halinde Ek/3-b)
- Yatırımcı Aydınlatma, Onay ve Taahhüt Metni (Yatırımcı Taahhütnamesi) (Ek/4)
- Nüfus Cüzdanı fotokopisi
- Adres teyidi için geçerli sayılan belgelerden herhangi biri (ikametgah ilmühaberi, fatura vb.)
- Aracı Kurum veya Bankadan alınacak yatırım hesabını gösterir belge

Tüzel Kişiler İçin Gerekli Evraklar:
- Tüzel Kişi Müşteri Tanıma ve Temsilci Tayin Formu (Ek/3-a)
- Yatırımcı Aydınlatma, Onay ve Taahhüt Metni (Yatırımcı Taahhütnamesi) (Ek/4)
- Şirket kuruluş ilanın yer aldığı Ticaret Sicili Gazetesi örneği
- Ticaret Sicilinden alınan Faaliyet Belgesi örneği
- Vergi Levhası örneği
- İmza Sirküleri
- Aracı Kurum veya Bankadan alınacak yatırım hesabını gösterir belge

Yatırımcılar, bilgilerini güncellemek istediklerinde, söz konusu değişiklikleri TÜRİB’in Acentesi sıfatıyla yatırımcı kaydını yapan Ticaret Borsası vasıtasıyla yapabilirler.